Vraag uw hypotheek direct aan

Hypotheek aftrekbare kosten?

Niet alle kosten die betrekking hebben op de aankoop en financiering van uw eigen woning zijn aftrekbaar.Hier ziet u een helder overzicht!

De volgende -eenmalige- kosten bij de aankoop, onderhoud of verbetering van de eigen woning zijn aftrekbaar:
 • taxatiekosten in verband met de financiering(*)
 • notariskosten in verband met de hypotheekakte(*)
 • afsluitprovisie (gemaximaliseerd)(*)
 • borgtochtprovisie NHG
 • boeterente
 • grondrente en bouwrente (onder voorwaarden)
(*) Voor deze kosten geldt, naast het feit dat ze zelf aftrekbaar zijn, dat als deze gefinancierd worden de rente daarop eveneens aftrekbaar kan zijn.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar:
 • koopsom k.k./koopsom v.o.n.(**)
 • overdrachtsbelasting(**)
 • grondrente en bouwrente, als onderdeel van de koopsom(**)
 • omzetbelasting(**)
 • verbouwing/meerwerk(**)
 • notariskosten transport(**)
 • kosten onroerende installaties(**)
 • kosten architect(**)
 • kosten aansluiting nutsvoorziening(**)
 • leges(**)
 • kosten afkoop erfpacht(**)
 • tuinaanleg(**)
 • kosten bankgarantie(**)
 • renteverlies tijdens de bouw

(**) Voor deze kosten geldt, hoewel ze zelf niet aftrekbaar zijn, dat als ze gefinancierd worden de rente daarop wel aftrekbaar kan zijn.

>