Vraag uw hypotheek direct aan

Krediethypotheek

 • Een krediethypotheek wijkt af van de andere woninghypotheken: Het is een doorlopend krediet met de woning als onderpand. Deze hypotheekvorm wordt vaak gebruikt om bijvoorbeeld een verbouwing mee te financieren of als buffer voor wat extra inkomen. Deze hypotheekvorm biedt de mogelijkheid om het vermogen dat in een huis ‘vastzit’, te benutten. Ouderen kunnen het vermogen uit het huis gebruiken als een aanvulling op hun pensioen.
 • Wanneer de waarde van uw huis dus aanzienlijk hoger is dan uw hypotheek, kunt u er voor kiezen, om met deze overwaarde en met uw woning als onderpand, een krediet rekening openen.
Binnen een vooraf gestelde kredietlimiet kunt u dan naar behoefte:
 • geld opnemen,
 • aflossen of
 • rente laten bijschrijven op de hypotheekschuld. (In tegenstelling tot een‘gewoon’ doorlopend krediet is bij een krediethypotheek meestal geen aflossing verplicht)
Maandlasten
 • U betaalt alleen rente over het bedrag dat wordt opgenomen.
 • Deze rente is altijd variabel.(Kan dus niet voor een langere rente vaste periode worden vastgezet)
 • De maandlasten kunnen hierdoor fluctueren.
 • U heeft de mogelijkheid om de rente bij te laten schrijven op uw krediet.

Let op
Het geleende bedrag zal niet altijd even groot zijn. Hierdoor dient u rekening te houden met een wisselende hypotheeklast.
Een krediethypotheek kan een goed alternatief zijn voor een ‘gewoon’ doorlopend kredietVoordelen:
 • Zeer flexibel hypothecair krediet
 • Eenvoudige opnames tot aan kredietlimiet
 • Vaak voordelig door de variabele rente
 • Opname overwaarde woning

Nadelen:
 • Moeilijk onderscheid aan te brengen tussen consumptieve en fiscaal aftrekbare opnames
 • Renterisico. (Het is niet mogelijk de rente voor langere tijd vast te zetten)
 • In combinatie met andere vorm niet mogelijk bij een volledige financiering
 • Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen kunnen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn. Deze hypotheekvorm is niet voor starters.

>