Vraag uw hypotheek direct aan

Execution Only dienstverlening? Zonder voorafgaand advies

Via ons kunt u premie vergelijkingen maken voor financiële producten en deze ook (online)afsluiten. Het premie vergelijk is geen advies, slechts een uitwerking op basis van wat u aangeeft. In onze premie vergelijkingen tonen wij u daar waar mogelijk de netto premies zonder provisie voor De Hypotheekspecialist.


Geen voorafgaand advies (Execution Only)

Het afsluiten van een financieel product c.q. een verzekering op basis van de uitgebrachte offerte, zonder dat er voorafgaand aan deze handeling een uitgebreid klantprofiel op is gesteld valt in de de Wet op het financieel toezicht (Wft) onder 'Geen voorafgaand advies (Execution Only)'.

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade als later mocht blijken dat de af te sluiten financiele product(en) c.q. verzekering(en) niet aansluit bij uw persoonlijke situatie (of die van andere belanghebbenden). Ook kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als achteraf blijkt dat er betere alternatieven mogelijk waren, aangezien wij hieromtrent niet hebben kunnen adviseren.

De Wet op het financieel toezicht verplicht ons om consumenten er expliciet op te wijzen wanneer advisering geen onderdeel uitmaakt van de dienstverlening.

In het geval van ‘Geen voorafgaand advies (Execution Only)’ blijft de dienstverlening beperkt tot bemiddeling en serviceverlening bij de totstandkoming van de door de consument zelf geselecteerde product(en).. Mocht u hetzij via telefoon, online, per post of via onze website een financieel product(en) c.q. verzekering(en) afsluiten, dan is er geen sprake van advies. De wetgever kent hiervoor de term 'execution Only'( AFM Execution only).

Wanneer u advies wenst/wilt vraag dan hier expliciet om. U kunt dan een afspraak maken met ons. Wij gaan dan samen met u een uitgebreide inventarisatie doen en een klantprofiel opstellen.

Hebt u vragen, twijfels over de bijvoorbeeld o.a. risicodekking, voorwaarden en of andere zaken, aarzel niet en neem contact met ons op. Wij kunnen u helpen met het bekijken van de opties voor u. U bepaalt echter zelf voor welke mogelijkheid u kiest. Wij voeren slechts uw opdracht uit. U beoordeelt dus zelf en u beslist dus zelf. U beheert zelfstandig het door u gekozen financieel product c.q. verzekering(en) en neemt zélf de beslissingen. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die u mocht ondervinden door de door u zelf gemaakte zelfstandige keuzes bij het afsluiten van het financiële product(en) c.q. verzekering(en) zonder voorafgaand advies.

Voor het afsluiten van een hypotheek op basis van execution only, tekent u een execution only overeenkomst en moeten wij u een kennistoets voorleggen. De kennis en ervaringstoets moet met goed gevolg zijn afgelegd voordat wij uw opdracht uit kunnen voeren. Bij execution only bemiddeling zijn inbegrepen de noodzakelijke werkzaamheden voor het uitvoeren van uw opdracht.