Vraag uw hypotheek direct aan

Bankspaar hypotheek?


Een bankspaar hypotheek is een combinatie van een hypothecaire geldlening en een geblokkeerde rekening. De bankspaar hypotheek bevat standaard geen aanvullende overlijdensrisicoverzekering. Op het moment dat aanvullende overlijdensrisico dekking gewenst is, dient dit los geregeld te worden. Op de geblokkeerde rekening wordt periodiek geld gestort dat gebruikt dient te worden voor de aflossing van de eigen woning schuld. Hierbij kan er een keuze gemaakt worden voor een spaar variant (de Spaarrekening Eigen Woning) en een belegging variant (Beleggingsrekening Eigen Woning).

 • Spaarrekening Eigen Woning (SEW)
  De Spaarrekening Eigen Woning (SEW) is een geblokkeerde spaarrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat uiteindelijk dient ter aflossing van een eigen woning schuld. De rente die wordt vergoed op de spaarrekening is vaak gelijk aan de verschuldigde hypotheekrente van het (bankspaar) leningdeel. De SEW kent hierdoor een gegarandeerd eindkapitaal. Vanwege dit gegarandeerde eindkapitaal heeft een eventuele stijging van de hypotheek renten altijd direct een daling van de inleg tot gevolg.

 • Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW)
  De Beleggingsrekening Eigen Woning (BEW) is een geblokkeerde beleggingsrekening waarop regelmatig geld gestort wordt dat dient ter aflossing van de eigen woning schuld. Het ingelegde vermogen wordt belegd in, meestal, beleggingsfondsen. Het is bij een BEW daarom altijd de vraag of het kapitaal op einddatum voldoen zal blijken te zijn om de hypotheeklening af te lossen.

Regels en voorwaarden van de SEW en BEW

De uiteindelijke uitkering van een SEW of BEW kan, wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan, belastingvrij gebruikt worden voor de aflossing van de eigen woning schuld. Hieronder treft u de voorwaarden aan:

Waaraan moet een SEW/BEW voldoen?

 • De SEW/BEW dient ondergebracht te worden bij een bank of beleggingsinstelling die in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft) mag optreden als aanbieder.
 • Er moet sprake zijn van een eigen woning, deze eigen woning moet eigendom van de rekeninghouder zijn.
 • De rekeninghouder moet een eigen woning schuld hebben.
 • De rekening dient geblokkeerd te zijn. De blokkade dient in de rekeningovereenkomst vermeld te staan.
 • De rekening mag alleen gedeblokkeerd worden ter aflossing van de eigen woning schuld. De rekening mag dus maar 1 keer gedeblokkeerd worden. De rendementen die tussentijds behaald worden dienen op de rekening bijgeschreven te worden.

Welke voorwaarden gelden voor een belastingvrije uitkering?

 • De looptijd van de geblokkeerde rekening bij leven is minimaal 15 jaar.
 • Inleg periode tussen de 15 en 20 jaar: maximale belastingvrije uitkering van 32.900 euro per belastingplichtige.
 • Inleg periode van 20 jaar of meer: maximale belastingvrije uitkering van 145.000 euro per belastingplichtige.
 • Bij overlijden wordt de rekening gedeblokkeerd. De vrijstelling is in dit geval ook van toepassing, ook al is er nog niet voldaan aan de bovenvermelde inleg periode;
 • De periodieke inleg op de rekening moet voldoen aan de bandbreedte eis.
 • De hoogste inleg mag nooit meer bedragen hebben dan het tienvoud van de laagste inleg. Het is niet mogelijk om tijdelijk te stoppen met inleggen.
 • De vrijstelling kan nooit meer zijn dan de met het opgebouwde vermogen af te lossen hypotheekbedrag;

Op het moment dat niet aan alle regels wordt voldaan, verhuist de spaarrekening of beleggingsrekening automatisch van box 1 naar box 3 en is het rente bestand deel (opgebouwde waarde minus inleg) belast in box 1.

Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen kunnen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn. Deze hypotheekvorm is niet voor starters.

zie ook:
>