Vraag uw hypotheek direct aan

Beleggingsrecht eigen woning(BEW)

 • Het Beleggingsrecht Eigen Woning(BEW) is onderdeel van banksparen. Banksparen is per 1 januari 2008 ingevoerd. Een hypotheek kent in Nederland meestal een lening die niet afgelost word tijdens de looptijd. Daardoor is het belastingvoordeel maximaal. Aan het einde van de looptijd van de hypotheek wordt de lening in 1 keer afgelost uit de opbrengst van een effectenrekening.
 • Tot voornoemde datum kon u als klant ook al sparen op een effectenrekening. De waarde van de effectenrekening viel echter, in het boxen stelsel van de belastingen, in Box 3 (vermogen). Daardoor moest over het bedrag boven de vrijstelling, 1,2% per jaar belasting betaald worden.
 • Beleggingsrecht Eigen Woning(BEW) regelt hetzelfde. Nu valt de effectenrekening echter in Box1 (de woning). Als tegenprestatie moet de rekening geblokkeerd worden en mag er alleen gedeblokkeerd worden om de hypotheek af te lossen.

De regels zijn in het kort:
 • u dient een eigen woning te hebben
 • u mag slechts 1 maal deblokkeren ter aflossing van de eigen woningschuld
 • u moet tenminste 15 jaar storten op de effectenrekening
 • de laagste inleg (per jaar) is minstens 10 maal de hoogste inleg
 • inkomsten van de rekening worden op de rekening bijgeboekt.
 • de kredietinstelling moet het bankbedrijf uitoefenen
 • Als de rekening niet meer voldoet aan deze voorwaarden is de rekening gedeblokkeerd. En dient u dus belasting te betalen.
 • Bij scheiding of stopzetting van de samenleving mag worden verdeeld. Als de rekening daarna weer aan de voorwaarden voldoet, kan de rekening verder gaan als SEW/BEW.
 • Gedeeltelijke deblokkering is gelijk aan gehele deblokkering.
 • De blokkering loopt maximaal 30 jaar.
 • Bij overlijden wordt de rekening geachte te zijn gedeblokkeerd, vlak voor het overlijden.
 • Op het gebied van de eigen woning is in de fiscale wetgeving het nodige gewijzigd per 1 januari 2013. Dit heeft tot gevolg dat in bepaalde situaties verschillende (fiscale) regimes van toepassing kunnen zijn. Het oude regime (het overgangsrecht) en het nieuwe regime per 1 januari 2013. Voor verschillende doelgroepen kunnen we in kaart brengen wat hierbij de fiscale aandachtspunten zijn. Deze hypotheekvorm is niet voor starters.
>